© Copyright

De foto's en teksten van deze site mogen niet worden verveelvoudigd en/of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op andere manier, hetzij op papier, hetzij digitaal; zonder voorafgaande toestemming van de auteur;

Gerry van Roosmalen
Boskantseweg 96
5492 VC Sint Oedenrode
+31(0)4 13 49 08 90
+31(0)6 55 33 71 96
www.1ivision.nl

Milou

Een paar weken geleden kwam Milou bij mij in de studio. Milou had al een redelijk idee van wat ze wilde. Als voorbereiding was ze al een tijdje druk bezig geweest in de sportschool om haar lichaam goed af te trainen. Hoewel ze zelf nog niet het idee was dat het “klaar” was vond ze het leuk om alvast een ….. Klik op de titel om verder te lezen!