Menu Sluiten

De Dood

De vierde ruiter van de Apocalyps is “De Dood”.

Bij het openen van het vierde zegel komt op het vale paard de vierde ruiter van de apocalyps: “De Dood”.
De vale of grijze kleur staat symbool voor het verdwijnen in de dood.

Bijbeltekst:
En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!
En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

Model voor “Dood” was Carlijn

Make Up Artist was Danielle van Doornmalen

Youtube kanaal van Danielle: Klik hier