Menu Sluiten

De ruiters van de Apocalyps

De vier ruiters van de Apocalyps worden in openbaring hoofdstuk 6 vers 1 tot en met 8 beschreven. De vier ruiters staan symbool voor gebeurtenissen die gaan plaatsvinden in de eindtijd. De eerste ruiter “overwinning” wordt in verband gebracht met de Antichrist, de valse imitator van de ware Christus. De tweede ruiter “Hij die de vrede van de aarde weg zal nemen”, de derde ruiter is de brenger van de hongersnood als gevolg van de daden van de tweede ruiter.
De vierde ruiter ten slotte is “De Dood” en staat symbool voor dood en verwoesting.

Het meest angstaanjagende van het verhaal is dat de vier ruiters van de Apocalyps slechts voorgangers zijn van nog ergere oordelen.

Met dank aan Naomii als overwinnaar, Kelly als oorlog, Kim als hongersnood en Carlijn als de dood.

Make Up Artist was Danielle van Doornmalen

Youtube kanaal van Danielle: Klik hier
Flickr account voor Danielle: Klik hier

 

De Dood

De vierde ruiter van de Apocalyps is “De Dood”.

Bij het openen van het vierde zegel komt op het vale paard de vierde ruiter van de apocalyps: “De Dood”.
De vale of grijze kleur staat symbool voor het verdwijnen in de dood.

Bijbeltekst:
En toen Het het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeide: Kom en zie!
En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was [de] dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.

Model voor “Dood” was Carlijn

Make Up Artist was Danielle van Doornmalen

Youtube kanaal van Danielle: Klik hier

 

Honger

De derde ruiter van de Apocalyps is “Honger”.

Bij het openen van het derde zegel komt op het zwarte paard de derde ruiter van de apocalyps: “Honger”.
Zwart als kleur van het verderf dat door honger wordt aangericht.

En toen Het het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en ziet, een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand.
En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeide: Een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning; en beschadig de olie en den wijn niet.

Model voor “Honger” was Kim

Make Up Artist was Danielle van Doornmalen

Youtube kanaal van Danielle: Klik hier

Oorlog

De tweede ruiter van de Apocalyps is “Oorlog”.

Bij het openen van het tweede zegel komt op het rode paard de tweede ruiter van de apocalyps: “Oorlog”.
Rood is de kleur van bloed en vuur.

Bijbeltekst:
En toen Het het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie!
En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

Model voor “Oorlog” was Kelly

Make Up Artist was Danielle van Doornmalen

Youtube kanaal van Danielle: Klik hier

 

De Overwinnaar

Als fotograaf krijg je de meest uiteenlopende klanten in je studio. Onlangs ontving ik zelfs
De vier ruiters van de Apocalyps“.

In de bijbel komen de ruiters van de Apocalyps één voor één ten tonele. Zo ook in mijn studio.

De eerste ruiter van de Apocalyps is de “Overwinnaar”.

Over de identiteit van de eerste ruiter is geen overeenstemming al wordt hij vaak gezien als de Antichrist. Andere beweren dat het Christus zelf is.

Bijbeltekst:
En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en zie!
En ik zag, en zie, een wit paard, en die daarop zat, had een boog; en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwinne!

Model voor de Overwinnaar was Naomii

Make Up Artist was Danielle van Doornmalen

Youtube kanaal van Danielle: Klik hier